Bệnh nhân làm trung tâm: Hồ sơ y tế điện tử (EHR) nên theo bệnh nhân bất cứ nơi nào họ đi và không chỉ trú trong một bệnh viện đặc biệt hoặc văn phòng của một bác sĩ cụ thể.


View Certificate